سامانه پایش شرکت پشتیبان | سپتفا
Sepatfa-Banner-CompanyMenu

جستجو

Branch Logs
تجهیزات وضعیت تاریخ اعلام خرابی ساعت اعلام خرابی شرح خرابی
خودپرداز در حال سرویس
کیوسک خارج از سرویس 1394/01/01 12:00 کارتخوان مشکل دارد
پایانه فروش در حال سرویس
VNB در حال سرویس
پایانه خارج از سرویس 1394/01/01 12:00 ارتباط فضایی مشکل دارد
بانک ایران در حال سرویس